bounce

Vad är öppningsfrekvens och vad betyder en studs? Vi förklarar begreppen du behöver ha koll på

Share this post

Vårt mål med Minutemailer är att göra den enklaste tjänsten i världen för att jobba med sina professionella kontakter och aktivera dessa med epost och snygga nyhetsbrev. Men det finns en del krångliga begrepp som vi måste förhålla oss till och som kan vara lite svåra att förstå sig på. Vi försöker reda ut begreppen du bör ha koll på när det kommer till att skicka epost och nyhetsbrev.

Levererade

Antal mejl som levererats till mottagaren. Det betyder inte att alla har öppnat mejlet utan bara att mejlet kommit fram till mottagarens epost server. Efter det så avgör mottagarens epost server om mejlet ska skickas vidare till inboxen, blockeras eller spam flaggas. Efter det kan ibland mejlet filtreras en gång till av mottagarens epostklient.

Saker som kan påverka leveransen är innehållet i ditt mejl inklusive länkar, SPF/DKIM/DMARC autentisering, domänens rykte och hur andra mottagare reagerade på samma mejl.

Öppnade

Antal kontakter som öppnat ditt mejl. Vissa mejlklienter hindrar oss från att mäta öppnade mejl varför denna siffra inte alltid stämmer helt. Den kan ibland vara lägre än verkligt resultat. En öppning räknas bara en gång per mottagare.

Öppningsfrekvens

Procent av alla mottagare som fått utskicket som öppnat det. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 15-25% öppningsfrekvens men kan variera ganska mycket beroende på innehåll i ditt utskick, vilka mottagarna är och hur många du skickar till per gång.

TIPS: Pröva olika ämnesrader eller skicka på andra tider för att öka din öppningsfrekvens. Hur aktuella dina kontakter är spelar också roll för öppningsfrekvensen. Läs vår guide om att skicka bättre nyhetsbrev.

Tappade

Mejl som tappats beror antingen på att epostadressen tidigare studsat och vi nu har gett upp försöken att skicka till den mottagaren eller så kan det bero på att mottagaren tidigare markerat dina utskick som spam.

Klick

Antal mottagare som klickat på minst en länk i ditt utskick.

Klickfrekvens (eller CTR)

Procent av alla mottagare som fått utskicket som klickat på det. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 2.5% klickfrekvens men kan variera ganska mycket beroende på innehåll i ditt utskick, vilka mottagarna är och hur många du skickar till per gång.

TIPS: Testa att jobba med tydligare uppmaningar, länkar och knappar i ditt utskick för att öka klickfrekvensen.

Studsade

Studsar beror antingen på ett tillfälligt eller permanent problem med att leverera mejlet till mottagaren. Det kan bero på att mejladressen inte längre finns eller att epost servern som tar emot utskicket har hårda regler för spam som gör att utskicket inte accepteras.

Är det ett tillfälligt problem prövar vi oftast igen ett antal gånger, så de studsar som syns beror oftast på mer permanenta problem. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 0.5% studsar för större utskick men kan vara mycket högre om din kontaktlista är gammal.

Avregistrerade

Antal kontakter som har avregistrerats från din lista. I statistiken på ditt utskick är dessa vilka som manuellt har avregistrerat sig genom att klicka på avregistrera länken. Kontakter kan också avregistreras automatiskt på grund av inaktiva mejladresser eller studsar men det syns inte i statistiken för enskilda utskick.

TIPS: Vill du undvika avregistreringar var noga med att inte skicka för många säljande mejl utan tänk på vad mottagaren vill läsa för något och vad de får ut av ditt utskick.

Spam

Antal mottagare som har markerat ditt utskick som spam. Det är inte alla epostklienter som skickar tillbaka resultatet av en spam markering så denna kan vara lägre än verkligt antal men ger en indikation på om ditt innehåll tas emot av mottagaren på rätt sätt och om dina kontakter vill ha dina utskick.

TIPS: Får du många klagomål kan det vara värt att gå igenom din kontaktlista och ta bort gamla kontakter samt ändra innehållet i utskicket. Fundera också på om du ska göra en opt in kampanj och be dina kontakter aktivt berätta om de vill ha fortsatta utskick från dig. Läs vår guide om hur du undviker spamfilter.

Hur jobbar du med din epost-statistik idag?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.